Sample Parallax

Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.

— Karl Henrich Marx —
Back to Top