Koncom leta 2020 sme spolu s Martinom Rajcom pre Powerlogy vytvorili túto krátku reklamu,  na podporu povedomia o nových možnostiach zdravých raňajok.